Onderzoek

In de jaren dat Global Action Plan for the Earth Nederland bestond (1992 - 2003) is het nodige onderzoek verricht op het gebied van duurzaam gedrag.

Het rapport Samenvatting resultaten project milieugedragsscan gaat over milieugedrag en -houding in het industriële Midden- en Kleinbedrijf.

Het rapport Bijzondere ontmoetingen bevat een onderzoek naar de besparingen en leerervaringen na zes jaar van EcoTeam op het Werk-programma's (verschillende versies).

Het rapport Inventarisatie GedragsbeÏnvloedingsinstrumenten is opgesteld in opdracht van Novem en geeft een beeld van andere gedragsbeïnvloedingsinstrumenten in westerse landen.Bijlagen
pdf samenvatting bijzondere ontmoetingen etpw.pdf
doc inventarisatie gedrbeinvloedingsinstr intern .doc
pdf samenvatting resultaten project milieugedragsscan.pdf