LOHAS Marketing

De klanten van duurzame producten hebben veel gemeen, maar zij zijn niet, zoals andere typen consumenten, duidelijk te localiseren. Bovendien blijkt dat zij wars zijn van de conventionele manieren van marketing (onbeduidende oneliners, papierverslindende folders ed.).

In de VS is tien jaar geleden een netwerk opgericht van bedrijven die zich richten op deze klantengroep, onder de naam Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS). De aanleiding was een boek van de trendwatcher Paul Ray over een nieuwe groep consumenten die hij Cultural Creatives noemde. Dit zijn mensen die zich laten leiden door sociale en culturele waarden op het gebied van milieu, sociale rechtvaardigheid, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en duurzame leefstijlen. Zijn onderzoek wees uit dat deze consumenten inmiddels een kwart of eenderde van de Amerikaanse markt uitmaken. Deze markt bestaat uit heel verschillende sectoren, en groeit snel. Dus is het belangrijk voor bedrijven die zich in een van de sectoren ervan bevinden, om hun marketing investeringen zo doelgericht mogelijk te doen.

Cultural Creatives zijn geen trend. Het gaat om een sinds de jaren 60 ontstane subcultuur, over diepere waarden maar niet over concrete denkbeelden. En in Europa is het aandeel van deze groep misschien nog wel groter. De cultuur van de ‘CC’s’ wordt gekenmerkt door een voorkeur voor authenticiteit, betrokkenheid en persoonlijke ervaring. Ze maken zich zorgen om ‘ver van je bed’-zaken als het wereldmilieu en voelen zich verbonden met de aarde. Vrouwelijke kwaliteiten en voorkeuren zijn belangrijk, zoals zorg om kinderen, empathie. Er is een hoogopgeleide kerngroep (met vooral veel vrouwen) die spiritueler en activistischer is dan de anderen. Persoonlijke groei en ‘mensen helpen’ ligt op één lijn, vooral bij de kerngroep. CC’s zijn afkerig van materialisme en onverdraagzaamheid, en wantrouwen grote bedrijven en de overheid. Mensen die hun eigen waarheid ontdekken en hierop leren vertrouwen.

De sectoren die tot de zogenaamde LOHAS-markt behoren zijn: alternatieve geneeskunde, persoonlijke ontwikkeling, duurzame economie (producten, banken, bouw, etc.), duurzame leefstijlen (duurzame apparaten en toerisme) en gezonde/biologische voeding.

Op de site van LOHAS vindt u een nieuwsbrief, een blad met informatie over innovatieve bedrijven, publicisten, marktonderzoeken en ideeën, een jaarlijks forum en een lijst van aangesloten bedrijven.

www.lohas.com