Identiteit

Hoe kan MVO bijdragen aan een sterkere identiteit van een bedrijf?

MVO is te zien als een aanjager van een rationele en toekomstgerichte strategie. Intern is het een zoeken naar hoe uw bedrijf efficiënter kan werken, een lagere milieubelasting krijgt, en bovendien haar medewerkers kan inspireren om zich meer met het bedrijf te identificeren, creatiever te zijn en ‘buiten de box’ te denken. Extern is het een onderzoek hoe men samen kan werken met leveranciers, politici en maatschappelijke organisaties, en beter een meerwaarde kan genereren voor consumenten, buurtbewoners en andere zgn. ‘stakeholders’.

Het gevolg kan zijn dat uw bedrijf optimaal is toegerust op de toekomst: de mogelijkheid van andere consumentenvoorkeuren, hogere energieprijzen, globalisering, economische ups en downs, enz. Het proces zal de hele organisatie meer op elkaar afstemmen De identiteit wordt meer gevormd door alle werknemers samen, en zal zich dus voortdurend ontwikkelen. Maar wel authentiek zijn.

Waar u mee bezig gaat zijn echte inspanningen en feitelijke verbeteringen. Dat zijn immers de dingen die in de eerste plaats uw personeel aanspreken. Simpele dingen waaraan iedereen mee kan doen, en waarvan zichtbaar is waartoe het leidt. Daarover is het prettig communiceren, en van een goed resultaat komt vanzelf een volgende stap. Zo bouwt u aan integratie, innovatie en informatie. Mensen betrekken, bevragen, uitdagen. Wanneer er genoeg te vertellen valt, kunnen de resultaten naar buiten worden gecommuniceerd. Voorzichtig of vol bravoure, afhankelijk van uw bedrijfscultuur. Een afdeling die 50% op het papiergebruik bespaart. Een innovatie die leidt tot 30% kostenbesparing. Een stel werknemers die een school blij maakt met oud papier. Dingen waarop iedereen trots kan zijn, en die een ongekende meerwaarde betekenen voor de integrale bottom line van uw organisatie: people, planet, profit – een betere basis voor een sterke identiteit is er niet.

Wij kennen de weg, hebben de instrumenten waarmee u kunt beginnen. Of, als u al geen beginner meer bent, waarmee u een volgende slag kunt maken. Van betrokken werknemers naar vernieuwende producten. Van kostenbesparingen naar het aanboren van nieuwe markten. De boeiende weg van MVO is onze passie! Bel voor een vrijblijvende afspraak over de mogelijkheden.