Thema's

Een duurzame cultuur wordt gevormd door duurzaam gedrag van medewerkers. Dit is geen 'quick fix' maar een gestructureerd veranderingsPROCES waarmee duurzaam gedrag internaliseert. Dit betekent dat het gedrag automatisch is geworden; dat men er niet meer over nadenkt, maar dat het logisch is om te doen. Het wordt als het ware een nieuwe, duurzame attitude.

Dit veranderingsproces is opgebouwd uit laagjes, die dakpansgewijs worden gestapeld. Deze laagjes zijn thema's, vertaald naar het dagelijks handelingsperspectief van een individuele medewerker.

De thema's zijn:

 • planet
  • papier
  • energie
  • vervoer
  • afval
  • inkoop
  • water
 • people
  • werken vanuit een persoonlijke duurzame visie
  • innovatie on the job
  • synergie in duurzaam teamwerk
  • verantwoordelijkheid nemen
  • bijdragen aan de samenleving
 • profit
  • winst krijgt naast 'geld' ook betekenis in de vorm van 'trots, trouw en tevredenheid'
  • investeringen in gedragsverandering leveren direct en hoge rendementen op
  • duurzaam gedrag leidt tot succesvolle innovaties

Een veranderingsproces is opgebouwd uit een bij de cultuur van de organisatie passende mix van thema's. De invulling bestaat enerzijds uit de bouwstenen van de empowerment methodiek die de basis vormt voor gedragsverandering en anderzijds uit de cultuurspecifieke kenmerken van de organisatie. Tot slot is het draagvlak en de mate van veranderingsbereidheid bij de medewerkers een cruciaal element, waarmee wij inmiddels tientallen jaren ervaring hebben opgebouwd. Waarom doen wij dit? Omdat mensen ertoe doen!