Resultaten

Sinds 1990 houden wij ons ook in Nederland bezig met programma's op het gebied van gedragsverandering. De eerste tien jaar vooral in huishoudens, waar 'EcoTeams' hun leefstijl duurzamer maakten. In totaal hebben 24.000 huishoudens deelgenomen, die met elkaar een significante bijdrage hebben geleverd aan het ontwikkelen van duurzaamheid in Nederland (zie tabel met gemiddelde besparingen periode 1999-2002 in attachment).

Sinds 2000 zijn wij ook actief binnen bedrijven. In totaal hebben zo'n 60 bedrijventeams gewerkt aan een duurzame werkplek en werkstijl. Uiteenlopende organisatie zoals Shell Nederland, Sony Benelux, Masterfoods, Kerncentrale Borssele, Gemeente Wassenaar, Ministerie van Economische Zaken, Rabobanken en het WNF hebben meegedaan.

Inmiddels is de methodiek uitgegroeid tot een campagnemodel, waarmee zelfs grote organisaties hun MVO beleid naar het niveau van elke individuele medewerker kunnen vertalen. Heel concreet, heel praktisch, maar met een wezenlijke verandering in de attitude en het gedrag van medewerkers op het gebied van duurzaamheid.

De resultaten zijn navenant.

 • Op het gebied van energieverbruik worden besparingen gerealiseerd van tussen de 10% en 20%.
 • Het papierverbruik gaat ook omlaag. Zo tussen de 20% en 50% besparing is haalbaar, afhankelijk van het startpunt.
 • Maar ook vervoer is zo'n concreet thema. Tussen de 5% en 10% minder brandstofverbruik door bewuster te rijden. Nog veiliger ook én met minder kosten voor onderhoud.

Naast deze kwantitatieve resultaten, blijken ook kwalitatieve waarden zichtbaar te verbeteren, namelijk:

 • positieve mond-tot-mond reclame over de campagne onder collega's en mensen buiten het bedrijf;
 • plezier in het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu;
 • groter bewustzijn van mogelijkheden die het bedrijf heeft om bij te dragen aan MVO (buiten de behandelde thema's)
 • groter bewustzijn van de eigen mogelijkheden om bij te dragen aan MVO

Ook teamaspecten speelden een belangrijke rol en vertoonden een zichtbare verbetering, namelijk:

 • het gevoel deel uit te maken van een team;
 • sfeer onder collega's;
 • mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen samen met collega's
 • gevoel van betrokkenheid bij duurzaamheid/het milieu.


Bijlagen
pdf besparingen.pdf