Over MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Anno 2007 is MVO niet langer een marginaal verschijnsel. "A brand that is not linked to society is a brand that will never really get accepted in society", zoals een woordvoerder van Orange het verwoordde. Er zijn de risico’s van buitenaf: klimaatverandering bijvoorbeeld. Er is de concurrentie die bedrijven dwingt een duidelijke en aansprekende identiteit uit te dragen. Er is een groeiende ketensamenwerking die vraagt om transparantie. En er zijn consumenten en NGO’s die hun voorkeuren dwingend opleggen.

Is MVO bij de meeste bedrijven geen flinterdunne gevel? Ook dit behoort steeds meer tot het verleden, daar de voordelen dan navenant minder zijn. MVO-bedrijven zijn doorgaans flexibeler, hebben een betere reputatie, lagere kosten, meer marktkansen, een betere relatie met aandeelhouders en de pers en creatiever personeel.

Hoe kan een bedrijf aan de slag met MVO?

Daarover gaan deze pagina’s. Laat u inspireren, op ideeën brengen, en vind tegelijk een aantal aanknopingspunten.

Duurzaam ondernemen is een bestemming die via verschillende aanvliegroutes bereikt kan worden. Zoals:

- gedragsverandering op de werkvloer, op thema’s als energiebesparing, rijstijl etc.
- een cultuurverandering in eigen gelederen: eigen verantwoordelijkheid, het benutten van aanwezige kennis en inzicht
- nieuwe aanpak van productontwikkeling, met behulp van een divers team,
- het vinden van alternatieve grondstoffen, hulpstoffen of productiemethoden door ketensamenwerking of een ander netwerk.

Mogelijke stappen en potentiële resultaten zijn aanschouwelijk te maken door het afnemen van een eenvoudige scan, bij uzelf of (een deel van) uw personeel, en het kijken naar de benchmarks. Hierbij wordt het veranderpotentieel van bestaande bedrijven aangegeven naast het daadwerkelijke resultaat na een van onze campagnes.

Samen met de stichting Hart voor Klimaat/Climate Partners helpen we bedrijven om klimaatneutraal te worden. De andere partners zijn COS Nederland, Ecofys, Hivos, PW Advies, Trees for Travel en UNESCO-IHE. Iedere partner brengt zijn eigen unieke expertise in. Global Action Plan implementeert concrete gedragscampagnes waaraan iedereen binnen de organisatie kan bijdragen. En die op korte termijn besparingen van 10-30% opleveren. Meer informatie over Climate Partners kunt u vinden op http://www.climatepartners.nl.


Marketing

Heeft een bedrijf reeds duurzame producten, dan loont het om de marketing ervan te bekijken. Onderzoek toont aan dat de consumenten van deze producten op een nieuwe manier benaderd moeten worden. Wie zijn deze consumenten, en hoe zijn zij te bereiken?Bijlagen
doc artikel klimaatneutraal ondernemen.doc