Spiritualiteit

In de Middeleeuwen of de renaissance duurde het vele eeuwen voordat een nieuwe manier van denken de overhand kreeg. Nu is dat teruggebracht tot een mensenleven, volgens Ervin Laszlo, een Hongaarse wetenschapsfilosoof en systeemdenker, in zijn laatste boek (Het Chaos Punt, 2006).

Onder de belangrijkste dingen die ieder van ons kan doen om bij te dragen aan zo’n fundamentele verandering, noemt hij nadrukkelijk ook ‘ontwikkel uw bewustzijn’. Door bijvoorbeeld in een veranderde staat van bewustzijn binnen te gaan, zoals diepe meditatie of gebed, kun je een diepe verbondenheid gaan voelen met de natuur en andere mensen. Zoals de Amerikaanse Indianen dat ook konden.

(Andere manieren zijn contact te maken met ons lichaam, door yoga, tai chi, qi gong enz., om minder gevangen te zitten in ons hoofd.
Manieren om de negatieve gevoelens en emoties (haat, angst, jaloezie, onzekerheid, achterdocht) om te vormen in positieve (liefde, vertrouwen, waardering, zelfvertrouwen) zijn te vinden bij religies en spirituele tradities, maar ook in therapie en praatgroepen.)

Spiritualiteit is een belangrijk ingrediënt van een gebalanceerd (duurzaam) leven!