Vrouwen/kinderen

Babies
Duurzaam zijn babies niet: het huis moet warmer, je hebt meer afval (luiers!) of je wast meer (katoen!), je koopt meer spullen. Maar eenmaal daar, kan je het nageslacht zoveel mogelijk meegeven om later goede wereldburgertjes te kunnen worden. Extra weerstand door biologische voeding, frisse buitenlucht en natuur om de waarde hiervan bij te brengen, vul maar in.

Voorbeeldrol
Als moeder van een klein kind heb je een dubbele invloed, doordat je kind je gedrag en opvattingen onbewust absorbeert. Nu meedoen aan een programma om bewust een duurzame leefstijl te kiezen heeft dus zijn weerslag op het hele gezin. Kinderen houden ervan te weten ‘waarom’ je dingen doet. Daar kun je levendiger over vertellen als je daar net zelf mee bezig bent. Doe mee aan een Leve Leven! workshop! Kijk op http://www.aarde-werk.nl

Zelfstandig denken
Pubers willen vaak merkkleding en zijn erg gevoelig voor de mening van hun leeftijdsgenoten. Geef ze houvast door een aparte sport of club waar ze zelfvertrouwen aan ontlenen, geef zelf het goede voorbeeld door je vrij te voelen van de mening van je omgeving, en laat zien dat jezelf zijn ‘hip’ is. Stimuleer eigenheid en daag ze uit initiatieven te nemen. Het leuke is dat ook hier geldt: geef zelf het goede voorbeeld!

Tips
- www.allesduurzaam.nl onder het kopje Kinderen
- www.staatsbosbeheer.nl onder Activiteiten
- http://katoenenluiers.startpagina.nl
- www.wwf.nl Rangers
- www.ouders.nl