Samenleving

Wat maakt een samenleving duurzaam? Zoals laatst in The Economist werd beweerd, is het niet genoeg als consumenten voor ‘duurzaam’ kiezen bij het winkelen. Want burgers zijn niet alleen consumenten. Ook hun stemgedrag is van belang, hun keuze voor investeringsobjecten, hun reisgedrag, hun houding ten opzichte van de natuur, hun vrijetijdsbesteding, hun keuze van een woning.

Waar gaan we als samenleving naartoe, en wat hebben we daar als burgers voor invloed op? Een moderne Franse filosoof merkte op dat in onze ontkerkelijkte, individualistische cultuur, burgers geneigd zijn politici slechts de taak te geven hun sociaaleconomische positie te verbeteren. Over andere, meer collectieve problemen hebben zij weinig verwachtingen van de politiek. …Maar geven zij des te meer zelf vorm aan wat zij belangrijk vinden.

Wat zijn die initiatieven die de mensenlevens van nu inhoud en waarde geven? Put uit sites als deze en geef het leven in 2007 die waardevolle invulling die uw leven de moeite waard maakt, en de samenleving duurzaam!

- www.echtewelvaart.nl
- www.bethechange.co.uk
- www.cossen.nl
- www.vrijwilligerswerk.nl
- www.landmarkeducation.nl
- www.hier.nu
- www.greencardvisa.nl
- www.wensenwerk.nlBijlagen
doc informatie change the dream.doc