Global Action Plan Nederland

p/a Hugo de Grootstraat 8
2518 ED Den Haag

Tel. 070 302 80 57

Onderzoek/Publicaties

Hieronder vindt u de belangrijkste rapporten over het EcoTeam Programma en het werk van Global Action Plan in de jaren 1991-2003. Heeft u nog aanvullingen, dan houden wij ons aanbevolen!!

'De kracht van de consument' is een kort artikel dat Peter van Luttervelt schreef in het kader van het project COOL (Climate OptOns for the Long term). Het project had ten doel beleidsopties te onderzoeken voor klimaatbeleid in Nederland in een internationale context. Dit gebeurde in de vorm van dialogen tussen beleidsmakers, stakeholders en wetenschappers.

In 2004 publiceerde Henk Staats (et al) zijn gedegen sociaal-psychologische onderzoek naar de effectiviteit van het EcoTeam Programma in het toonaangevende blad Environment & Behaviour (engelstalig).

In dit schema is te zien hoe People, Planet en Profit (de kernbegrippen van duurzame ontwikkeling) samenhangen met sectoren in de maatschappij.

In 2001-2002 vond een pilot plaats met een programma waarmee buurtbewoners kunnen werken aan een duurzame buurt (Ruimte Maken). In de eindevaluatie vindt u meer over de mogelijkheden van dit dynamische programma. Meer informatie op www.wensenwerk.nl

In 1999 schreef Peter van Luttervelt een essay over het EcoTeam Programma als kosteneffectief instrument voor het milieubeleid.

Paul Harland promoveerde aan de Rijksuniversiteit Leiden op een verklaring van de kosteneffectiviteit van het EcoTeam Programma (Samenvatting proefschrift over EcoTeam Programma).

In 1997 publiceerden Henk Staats en Paul Harland de conclusies van hun meerjarige onderzoek naar de effectiviteit van het EcoTeam Programma op de lange termijn (samenvatting, engelstalig).

In 2005 deed Peter van Luttervelt op verzoek van VROM onderzoek naar de mogelijkheid van de handel tussen burgers in CO2-emissies (Kyoto for All’). Over klimaatneutrale consumptie en compensatie: de toekomst?

In 2003 verscheen het rapport GAP: Fragmenten van het verleden, Visies op het EcoTeam Programma tussen 1991 en 2002, opgesteld door bureau Stormm CS (Harry te Riele, Gerda Zijlstra en Lissie Nijhuis).
Bijlagen
pdf gap fragmenten uit het verleden.pdf
doc de kracht van de consument voor cool.doc
pdf article environment behaviour 3 2004 on ecoteam programme.pdf
doc samenhang peopleplanetprofit ppp in de maatschappij.doc
doc eindevaluatie ruimte maken duurzame buurten .doc
doc essay het ecoteam programma kosteneffectief milieubeleidsinstrument.doc
pdf samenvatting proefschrift over ecoteam programma.pdf
doc samenvatting onderzoek rul naar effectiviteit ecoteam programma.doc
pdf haalbaarheidsonderzoek naar het betrekken van burgers bij emissiehandel.pdf